top of page

Verslag Mobiliteitstafel 2 dd. 19 januari 2021, 20.00 uur

Bijgewerkt op: 14 okt. 2021

Op 19 januari jl. organiseerde HaarlemKlem haar tweede mobiliteitstafel. Een virtuele bijeenkomst vanwege de lock down. Een uitgebreid verslag voor deelnemers volgt later. Ons doel:


HaarlemKlem treedt, samen met de abonnees van HaarlemKlem[1], vertegenwoordigers van Haarlemse wijkraden en diverse belangengroepen, op constructieve wijze in gesprek met functionarissen van de gemeente, over de vraag hoe burgers nu en in de toekomst effectief kunnen worden betrokken bij:


1. Het tot stand komen van burgerparticipatie in het mobiliteitsbeleid en de omgevingsvisie van Haarlem en haar omgeving

2. Hoe kunnen we gezamenlijk invulling geven aan de nieuwe omgevingswet


De gemeente was vertegenwoordigd door Hellen Jennissen (mobiliteitsbeleid), Claudia Tempelman (communicatieadviseur), Mirjam Boxhoorn (gebiedsverbinder), Jeroen Traudes (omgevingsvisie) en Thomas Hartog (inspraaktafels). Zij stelden zich open en kwetsbaar op, wat een levendige en constructieve uitwisseling van gedachten opleverde.


Het belangrijkste resultaat voor de organisatie was de erkenning van de gemeente dat zij baat heeft bij goed georganiseerde burgerinitiatieven. Zo zal het platform HaarlemKlem de komende tijd een belangrijke rol spelen in de mobiliteitsvraagstukken van de regio Zuid-Kennemerland.


Naast de abonnees van HaarlemKlem en de actieve leden, waren ook aanwezig: 6 wijkraden, onder andere leden van Buskruit, de Haarlemse Bomenwachters, de Fietsersbond en van de werkgroep ‘Infra’ van de gemeente. Hun constructieve inbreng en de bereidheid hun inzichten en kennis te delen, vormden een grote bijdrage aan het succes van deze avond.


Met veel energie sloten we de avond af, met de belofte dat op korte termijn en in kleiner verband, met vertegenwoordigers van de overheid vervolgacties zullen worden besproken, in het vertrouwen dat HaarlemKlem binnenkort haar achterban weer kan informeren over vervolgstappen die zijn voorbereid, onder andere na overleg met de gemeente.


Tenslotte was deze avond vooral bedoeld om processen goed in kaart te brengen, en hebben we op onze lippen moeten bijten om niet (te veel) de inhoud in te gaan. Dat is de uitdaging voor de volgende Mobiliteitstafels! Doet u dan (weer) mee?

[1] Een burgerinitiatief is pas geloofwaardig als een relevante visie aantoonbaar wordt gedeeld door haar achterban. Wij werken daarom ook aan het vergroten van de bekendheid van dit initiatief. Als abonnee steunt u HaarlemKlem.nl, en ontvangt u deze Nieuwsbrief. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u onze bekendheid in de regio zou kunnen helpen te vergroten door deze brief door te zetten aan anderen.

66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page