SUPPORT HAARLEM KLEM

Staat u achter onze zienswijze dan stellen wij het zeer op prijs dat te weten. Door 1 euro te doneren aan de Stichting Tunnel.

Leefbaarheid, steunt u ons

moreel en tonen wij de

groeiende omvang van

onze achterban.

Schermafbeelding 2022-10-11 om 11.09.09.png
matrixbord-verdrijfpijl.gif
matrixbord-kruis.gif

WELKOM BIJ 
HAARLEM KLEM 

HaarlemKlem is een burgerinitiatief om de impasse rond bereikbaarheid van Haarlem en de aangrenzende gemeenten te helpen doorbreken.

 

Het platform HaarlemKlem, dat door stichting STEL vanuit de Haarlemse wijkraden Koninginnebuurt en Bosch en Vaart is opgericht, probeert plaatselijke, regionale en landelijke politiek dichter bij elkaar te brengen door kundige participaties van betrokken bewoners en ondernemers op het gebied van mobiliteit en veiligheid.

Zolang Haarlem klem staat, staat er een rem op de regio Zuid-Kennemerland.

 

HaarlemKlem tracht door middel van dialoog de belangen te bundelen en een nieuwe vorm van burgerparticipatie af te dwingen, met het mobiliteitsbeleid als primair onderwerp. De belangrijkste uitdaging die HaarlemKlem de gemeente Haarlem meegeeft zijn:

 

  1. Meer concreet en meer ambitieus te zijn;

  2. Meer taakstellende normen toe te voegen;

  3. Actieve participatie met het oog op communicatie en draagvlak.

 

HaarlemKlem draagt haar visie op mobiliteit uit op de volgende wijze:

 

  1. Op deze website en de geïntegreerde kennisbank

  2. Periodiek georganiseerde Mobiliteitstafels over mobiliteit en veiligheid

  3. In samenwerking met wijkraden om de krachten te bundelen om

    • wijkgrens overschrijdende mobiliteitsproblemen op gemeentelijk/ regionaal niveau aandacht te geven

    • voorwaarden te creëren om beleid om te kunnen zetten in concrete acties

 

De volledige zienswijze van HaarlemKlem is in 2022 ingediend bij de gemeente Haarlem.

Logo aankondiging website MT-13.png

BEZOEK ONZE 13e 
MOBILITEITSTAFEL

In de omgevingsvisie van de gemeente Haarlem (2021) staat maar liefst 45 keer vermeld dat Haarlem een tien-minuten stad moet worden. Het is dus menens.

Kán Haarlem wel een tien-minuten stad worden? Hoe bereik je dit en welke processen liggen hieronder?

Speciale gasten: prof. dr. Marco te Brömmelstroet (UvA), Bas van Leeuwen (Wethouder gemeente Haarlem) en een deelnemer namens de gemeente.

 

Deze sprekers zijn uitgenodigd op grond van hun ervaring met het denken over het waarom, het hoe en het wat van deze transitie.

 

Wij hopen wij dat deze mobiliteitstafel er toe bijdraagt dat de deelnemers hun inzicht in deze materie vergroten. Dit willen wij bereiken door een open dialoog en uitwisseling van ideeën en  perspectieven.

ONZE PARTNERS

LOGOHaarlemKlemV3.png
Schermafbeelding 2021-05-25 om 15.44.56.
Schermafbeelding%202021-05-25%20om%2015.
Schermafbeelding%202021-05-25%20om%2015.
Schermafbeelding%202021-05-25%20om%2015.
Schermafbeelding%202021-05-25%20om%2015.
unnamed-1_edited.png
gemeentehaarlem_logo_rgb_kleur_edited.pn

ALLE INFORMATIE IN ONS BLOG

DSC_2291.jpeg

Blijf altijd up-to-date via ons blog. Voor een video van de Gemeente Haarlem over de Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem 2040 klik hiernaast op het logo van de gemeente Haarlem.

gemeentehaarlem_logo_rgb_kleur_edited.png
IMG_1189.jpeg