top of page

SUPPORT HAARLEM KLEM

Staat u achter onze zienswijze dan stellen wij het zeer op prijs dat te weten. Door 1 euro te doneren aan HaarlemKlem (officiëel Stichting Tunnel & Leefbaarheid; STEL), steunt u ons moreel en tonen

wij de groeiende omvang van  onze achterban.

Schermafbeelding 2022-10-11 om 11.09.09.png
matrixbord-verdrijfpijl.gif
matrixbord-kruis.gif

WELKOM BIJ 
HAARLEM KLEM 

HaarlemKlem is een burgerinitiatief om de impasse rond bereikbaarheid van Haarlem en de aangrenzende gemeenten te helpen doorbreken. Wat wil HaarlemKlem?

Wat wil HaarlemKlem?

 

Het platform HaarlemKlem, dat door stichting STEL vanuit de Haarlemse wijkraden Koninginnebuurt en Bosch en Vaart is opgericht, probeert plaatselijke, regionale en landelijke politiek dichter bij elkaar te brengen door kundige participaties van betrokken bewoners en ondernemers op het gebied van mobiliteit en veiligheid.

Zolang Haarlem klem staat, staat er een rem op de regio Zuid-Kennemerland.

 

HaarlemKlem tracht door middel van dialoog de belangen te bundelen en een nieuwe vorm van burgerparticipatie af te dwingen, met het mobiliteitsbeleid als primair onderwerp. De belangrijkste uitdaging die HaarlemKlem de gemeente Haarlem meegeeft zijn:

 

  1. Meer concreet en meer ambitieus te zijn;

  2. Meer taakstellende normen toe te voegen;

  3. Actieve participatie met het oog op communicatie en draagvlak.

 

HaarlemKlem draagt haar visie op mobiliteit uit op de volgende wijze:

 

  1. Op deze website en de geïntegreerde kennisbank

  2. Periodiek georganiseerde Mobiliteitstafels over mobiliteit en veiligheid

  3. In samenwerking met wijkraden om de krachten te bundelen om

    • wijkgrens overschrijdende mobiliteitsproblemen op gemeentelijk/ regionaal niveau aandacht te geven

    • voorwaarden te creëren om beleid om te kunnen zetten in concrete acties

 

De volledige zienswijze van HaarlemKlem is in 2022 ingediend bij de gemeente Haarlem.

WatWilHK

VOOR ONZE 14e 
MOBILITEITSTAFEL GINGEN WE LIVE

We gingen live in De Pletterij - de video is hier te zien: LINK


Woensdag 22 februari 2023 organiseerde HaarlemKlem een avond over de vraag waarom veranderingsprocessen, die de overheid wilde doorvoeren, zo moeizaam verliepen. Haarlem heeft daar ook ervaring mee, bijvoorbeeld rond het parkeerbeleid.

HaarlemKlem, een burgerinitiatief, probeert, in gesprek met betrokkenen en onderzoekers, meer inzicht in dit soort processen te krijgen.


Waarom dit debat?

Maatschappelijke steun voor de mobiliteitstransitie is even noodzakelijk als dat die niet vanzelf spreekt. Overheden sturen, belangengroepen trekken, burgers duwen, maar niet altijd consistent of dezelfde kant op. Terwijl duurzaamheid, klimaat en CO2 gezamenlijke ‘drivers’ zijn. Uiteindelijk zijn het de Haarlemmers die moeten veranderen: het gaat om hún mobiliteitsgedrag, hún middelen en hún mogelijkheden. Hoe komen we meer op een lijn? 

Sprekers waren:

1. Joyce van Brecht, onderzoeker op de VU en Hogeschool van Amsterdam, lid van de onderzoeksgroep 'Psychology for sustainable cities'

2. Sander Oudbier, programma ontwikkelaar Smart Urban Mobility bij het AMS Institute en projectleider bij Europese mobiliteitsprojecten als Code the Streets en SmartHubs. 

3. Gijs Diercks, senior-onderzoeker en adviseur van DRIFT, gespecialiseerd in het vertalen van inzichten uit de transitiewetenschappen naar de beleidspraktijk. Hij liet zijn licht schijnen op de weerbarstigheid hiervan.

ONZE PARTNERS

bottom of page