top of page
Logo aankondiging website MT-14 2.png

De hoogste tijd voor een goed gesprek!

 

De Mobiliteitstafel Haarlem is een initiatief van HaarlemKlem, om alle belanghebbenden bij de inrichtingsvraagstukken van de stad in één dialoog bijeen te brengen, en daarmee een bron van informatie en terugkoppeling te vormen. Voor de Gemeente Haarlem, maar mogelijk ook in bredere kring, voor de regio Zuid-Kennemerland, de Metropoolregio Amsterdam of de Provincie Noord-Holland, in vraagstukken die Haarlem en omstreken raken en overstijgen. 

De volgende Mobiliteitstafel is woensdag 22 februari 2023 om 20.00 uur in  het debatcentrum De Pletterij en wordt tevens gestreamd. Live of vanachter uw scherm, kunt u meedoen met de discussie.

 

Het is de hoogste tijd voor een goed gesprek over mobiliteit. In het Haarlemse Mobiliteitsbeleid, de SOR en het Omgevingsbeleid staan vele voornemens. Maar een voornemen is nog lang geen werkelijkheid. Dat weten we al een eeuw:

 

"Tussen droom en daad  staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat” (​Willem Elsschot, 1910)

Zo'n situatie doet zich ook nu voor: zal B&W de dag na deze Mobiliteitstafel besluiten tot het uitbreiden van betaald parkeren in 11 wijken, of toch niet? Zoals bij vele zaken rond mobiliteit, zijn er uitgesproken voor- en tegenstanders.

 

Dat roept de vraag op, van wie de openbare ruimte eigenlijk is. Wie heeft, of wie hebben, er zeggenschap over, en hoe wordt dit omgezet van droom naar daad? 

Stopt het belang van de bewoners van de stad bij hun voordeur, de stoep, de straat, de wijk? Wat is de rol van het bedrijfsleven, de gemeente, de politiek hierbij? Welke belanghebbenden zijn er nog meer als het om de inrichting van de openbare ruimte gaat? Hoe komen we tot een gedragen beleid?

 

Er staat bovendien flinke druk op deze vragen, want de ontwikkelingen staan niet stil. Er komen meer woningen en dus stedelijke verdichting. Meer bewoners leidt tot meer vervoersbewegingen. De klimaatopgaven stellen steeds hogere eisen aan de inrichting van stad, en dan zijn er nog belangrijke  zaken als leefbaarheid en veiligheid.

 

Haarlem is niet groter dan het is, maar tegelijk ook niet kleiner. Er moeten veranderingen plaatsvinden en dat zullen we hoe dan ook met elkaar moeten zien vorm te geven. Moeten we de mobiliteit, die sinds de jaren zestig een steeds nadrukkelijker stempel op de stad drukte, zo langzamerhand niet op een andere wijze vorm geven? Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Houten, Groningen en nog meer steden, kiezen voor schoner vervoer, dat minder ruimte inneemt en dat meer uit deelvervoer bestaat. Ook willen deze steden zoveel mogelijk vergroenen.

 

Zo staat het ook in de Haarlemse plannen...Maar hoe pakken we dit aan? Om die plannen te realiseren is een ingrijpende  mobiliteitstransitie nodig. De voetganger, de fietser en het OV krijgen - in deze volgorde - voorrang op de auto. 

 

Maar maatschappelijke steun voor al deze plannen is niet vanzelfsprekend, omdat ze ook een beroep doen op ons, op ons gedrag. Zoals blijkt uit de discussie rond het  betaald parkeren. Zoiets gaat nu eenmaal ons allemaal aan.

 

Juist daarom moeten we nadenken over de vraag hoe wij onze mobiliteit inrichten - en ons autogebruik aanpassen. Ja, dat van onze buren. En ja, ook dat van onszelf... Gedragsverandering is nodig bij alle Haarlemmers: zowel de bewoners als de bedrijven en alle andere belanghebbenden. Dat is geen eenvoudige opgave.

 

Op de veertiende Mobiliteitstafel willen wij dit gesprek met elkaar voeren, in een open dialoog en met zoveel mogelijk betrokkenen. Met hopelijk als resultaat dat er over en weer meer inzicht en begrip ontstaat en een stap naar de nieuwe werkelijkheid kan worden gezet. En er zullen er nog vele moeten volgen.

Sprekers zijn:


1) Joyce van Brecht, onderzoeker en gespecialiseerd in mobiliteitsgedrag; 

2) Sander Oudbier, die projecten heeft geleid rond hubs voor deelmobiliteit (op twee en meer wielen)

3) Gijs Diercks, senior-onderzoeker en adviseur van DRIFT, gespecialiseerd in het vertalen van inzichten uit de transitiewetenschappen naar de beleidspraktijk. Hij laat zijn licht schijnen op de weerbarstigheid hiervan.

Meld u hier aan: De Pletterij

 

bottom of page