Schermafbeelding 2021-06-28 om 12.31.56.

Bedankt voor de inzending!

De Mobiliteitstafel Haarlem is een initiatief van HaarlemKlem om alle belanghebbenden bij de inrichtingsvraagstukken in één dialoog bijeen te brengen en daarmee een bron van informatie en terugkoppeling te vormen. Voor de Gemeente Haarlem, maar mogelijk ook in bredere kring, voor de regio Zuid-Kennemerland, de Metropoolregio Amsterdam of de Provincie Noord-Holland, in vraagstukken die Haarlem en omstreken raken en overstijgen. 

De volgende Mobiliteitstafel zal plaatsvinden op woensdag 22 september a.s. om 20.00 uur.

Mobiliteit, letterlijk betekent dit beweeglijkheid. In de ruimtelijke ordening bedoelt men hier meestal de mogelijkheid om korte en lange afstanden via auto, openbaar vervoer, fiets etc. te overbruggen. De ontwikkelingen van 2020 tonen eens te meer aan dat de behoefte ons te verplaatsen aan verandering onderhevig is. Ook de wijze van dat verplaatsten zelf is continue aan verandering onderhevig. De invulling van mobiliteit is daarmee altijd een tijdelijke oplossing. 

Concreet betekent de inrichting van mobiliteit de inrichting van de stad, van wegen. Van openbaar vervoer knooppunten. Harde infrastuctuur, kapitaalintensief en met een onderhoudstermijn van decennia. Een statische oplossing voor een continue veranderende behoefte. En daarmee een ultiem proces van wikken tussen droom en daadkracht.

In Haarlem kennen we de SOR, een vergezicht voor 2040 met een uitvoeringsagenda in drie fasen. Daarentegen lopen er nu herinrichtings- en woningbouwprojecten die de mobiliteit in Haarlem voor de komende 30 jaar kunnen beinvloeden. Hoe kies je in deze projecten zo dat zowel de eigen woning als het vergezicht bereikbaar blijft? Welke informatie heeft de politiek nodig om deze afwegingen goed te kunnen maken. En zijn alle belanghebbende voldoende en op tijd betrokken bij de uiteindelijke keuzes?

 

De Mobiliteitstafel kan de plek zijn waar deze discussie vorm krijgt. Meld je links van dit bericht aan, en wij zorgen voor een zoom uitnodiging een week voorafgaand aan het evenement.