Logo aankondiging MT12 di 20 sept 22.png

Bedankt voor de inzending!

De Mobiliteitstafel Haarlem is een initiatief van HaarlemKlem om alle belanghebbenden bij de inrichtingsvraagstukken in één dialoog bijeen te brengen en daarmee een bron van informatie en terugkoppeling te vormen. Voor de Gemeente Haarlem, maar mogelijk ook in bredere kring, voor de regio Zuid-Kennemerland, de Metropoolregio Amsterdam of de Provincie Noord-Holland, in vraagstukken die Haarlem en omstreken raken en overstijgen. 

De volgende Mobiliteitstafel is op dinsdag 20 september 2022 om 20.00 uur en vindt plaats via Zoom. Voor de verslagen van alle voorgaande Mobiliteitstafels klik hier.

Mobiliteit: letterlijk betekent dit beweeglijkheid. In de ruimtelijke ordening bedoelt men hier meestal de mogelijkheid om korte en lange afstanden via auto, openbaar vervoer, fiets, te voet etc. te overbruggen. De ontwikkelingen van 2021 tonen eens te meer aan dat de behoefte ons te verplaatsen aan verandering onderhevig is. Ook de wijze van dat verplaatsten zelf is continue aan verandering onderhevig.

 

De invulling van mobiliteit is daarmee altijd een tijdelijke oplossing. Concreet betekent dit de sturing van mobiliteit via de inrichting van de stad, wegen, openbaar vervoer, knooppunten enz. Harde infrastuctuur, kapitaalintensief en met een onderhoudstermijn van decennia. Een statische oplossing voor een continue veranderende behoefte. En daarmee een ultiem proces van wikken tussen droom en daadkracht.

Haarlem werkt dit uit in vergezichten voor de komende decennia, in beleidsnota's zoals de SOR, mobiliteitsbeleid, verkeersveiligheidsbeleid, fietsbeleid enzovoorts, steeds met een uitvoeringsagenda.

Tegelijkertijd lopen er herinrichtings- en woningbouwprojecten die de mobiliteit in Haarlem voor de komende 30 jaar zullen beïnvloeden. Hoe kies je in deze projecten zo dat zowel de eigen woning als het groen bereikbaar blijft?

 

Welke informatie heeft de politiek nodig om deze afwegingen goed te kunnen maken? En zijn alle belanghebbende voldoende en op tijd betrokken bij de uiteindelijke keuzes?

 

De Mobiliteitstafel kan de plek zijn waar deze discussie vorm krijgt. Meld je aan en wij zorgen voor een zoom uitnodiging kort voor de bijeenkomst.