top of page

HAARLEM KLEM IS EEN BURGERINITIATIEF

Ons verhaal

Wat doen we?

Sinds 2011 maakten de bewoners aan het traject van Eedenstraat - Emmabrug bezwaar tegen de verkeersdruk. Vele auto’s, fietsers, bussen en zwaar verkeer persten zich dagelijks door een kronkelige straat van amper 7,9 meter breed. Die was daar niet voor ontworpen en er waren bijna-ongelukken, waarbij ook kinderen betrokken waren. Twee scholen, twee kinderdagverblijven en een gezondheidscentrum staan borg voor veel kwetsbare verkeersdeelnemers.

Vanaf 2016 maakte een zonk in het wegdek ter hoogte van de kapper, de aanwonenden het leven zuur. Huizen trilden en kopjes rammelden in de kasten. Onder toenemende druk vulde de gemeente de zonk, die na een aantal maanden weer terugkwam. Nieuwe druk van de bewoners leidde na enige maanden door een nieuwe ingreep, enz. Dat kon natuurlijk niet zo doorgaan. Een dozijn aanwonenden vormden het Wegcomité. De scope werd breder, om geen waterbedeffect te creëren op de Schouwtjeslaan. 

In juni 2016 kondigde de gemeente het Project Julianastraat e.o. aan. De riolering zou worden vervangen en de straten opnieuw ingericht. De bewoners werden gevraagd hun ideeën in te brengen. Het Wegcomité had er wel een paar. Hun benadering trok de aandacht op het stadhuis. Geleidelijk aan schoof het comité aan bij de gemeente, toenmalige wethouder Sikkema, en bij de wijkraad Koninginnebuurt. In december 2016 legde de gemeente het Voorlopig Ontwerp ter inzage. Daar was het Wegcomité niet tevreden over. Het kernprobleem - de verkeersdruk op de Eerste Emmastraat en Schouwtjeslaan, was niet opgelost. In maart 2017 diende het Wegcomité een zienswijze in. Liefst 80 adressen én de wijkraad Koninginnebuurt ondersteunden dit. 
 

Haarlem Klem is een burgerinitiatief, opgericht om de decennia oude impasse rond bereikbaarheid van Haarlem en de aangrenzende gemeenten te helpen doorbreken. Zolang Haarlem klem staat, staat er een rem op de regio. Daarom treden wij als burgers en ondernemers in gesprek met de overheid en andere belanghebbenden. HAARLEM KLEM is het platform waarop dit zichtbaar wordt gemaakt: nieuws, activiteiten en kennis op het gebied van mobiliteit en politiek.

Na een overleg met de gemeente om het vrachtverkeer op de Emmabrug als de Schouwtjesbrug te weren, richtten de wijkraden Bosch & Vaart en De Koninginnenbuurt HAARLEM KLEM op. De focus ligt op verkeer in en om de woonkernen in Zuid-Kennemerland. Dit veroorzaakt problemen rond veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Die worden, o.a. door de bouwprojecten en groei van de mobiliteit, steeds groter. De problematiek is al decennia bekend, maar een oplossing is nog steeds niet in zicht. HAARLEM KLEM zet zich in om met het openbaar bestuur (de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en de provincie Noord-Holland) en andere belanghebbenden (zoals de Fietsersbond) het gesprek aan te gaan.

bottom of page